درباره ما

شماره مجوز ۷۷۲۷۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشریه مسرور،نشریه مستقل ورزشی اجتماعی استان آذربایجان شرقی است جهت کمک به توسعه استان

مسرور بدون گرایش‌های حزبی و سیاسی صرفاً باهدف ارتقاء سطح ورزش و مسایل اجتماعی استان آذربایجان شرقی با حسن ظن مسئولین فرهنگی قدم به عرصه ظهور گذاشته و فعالیت رسانه‌ای خود را با رسالت ایرانی و اسلامی آغاز نموده است و همواره با دیدگاه انتقادی و نظارتی بدون ملاحظه سلایق شخصی مسائل ورزشی، اجتماعی استان آذربایجان شرقی را اولویت اول خود قرار خواهد داد.