‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت

‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و(۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات ‌موضوع استفسار : ‌آیا منظور از عبارت (‌اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از

آیین نامه اخلاق حرفه ای نشریه مسرور

بسم‌الله الرحمن الرحیم «ن وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» فعالیت در عرصه اطلاع‌رسانی با کسوت روزنامه‌نگاری یکی از توفیقات خداوندی است که در یکی از ارکان توسعه اشتغال داشته و زین سبب خداوند بزرگ را شاکریم. نشریه مسرور، نشریه ورزشی اجتماعی استان آذربایجان شرقی است به جهت کمک به توسعه ورزشی و اجتماعی استان مسرور بدون