قانون مطبوعات

“ن” والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. “‌قرآن کریم” ‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند. “‌قانون اساسی اصل ۲۴” ‌فصل اول: تعاریف(۰۸/۰۹/۱۳۸۸) ‌ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول- تعاریف و مشخصات ماده ۱ – منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین­نامه، کلیه رسانه­ های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه­های خبری) و غیر برخط (انواع حامل­های داده) است. ماده ۲ – رسانه­ های چاپی (مطبوعات) و رسانه ­های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند

‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت

‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و(۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات ‌موضوع استفسار : ‌آیا منظور از عبارت (‌اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از